Terms and Conditions

Terms and Conditions ( ข้อบังคับและเงื่อนไข ) สำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการกับ ufabett733um3 เว็บเดิมพันอันดับหนึ่งของประเทศ ก่อนที่จะทำการสมัครสมาชิก ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านจะต้องอ่านข้อบังคับ และเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการให้ละเอียดก่อน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อความเป็นมาตรฐานในการเข้าใช้บริการ โดยทางผู้ให้บริการ ufabett733um3 ได้มีการกำหนดเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ในการเข้าใช้บริการไว้ดังนี้

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and Conditions เงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ

  1. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกจะต้องเป็นความจริงทั้งหมด ห้ามมีการปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลเท็จเด็ดขาด หากตรวจพบจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  2. ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้ใช้บริการ จะถูกจัดเก็บเป็นความลับทั้งหมด ทางผู้ให้บริการจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ
  3. ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ufabett733um3 ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน การลงทุน การฝากถอนเงิน และกฎข้อบังคับอื่น ๆ 
  4. หากเกิดความเสียหายจากการใช้บริการ เนื่องจากการกระทำผิดกฎข้อบังคับ และละเมิดเงื่อนไขต่าง ๆ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
  5. ข้อบังคับและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ ทางผู้ให้บริการ ufabett733um3 สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. สื่อและข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ufabett733um3 เป็นลิขสิทธิ์ของทางผู้ให้บริการทั้งหมด ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง หรือคัดลอกเด็ดขาด หากฝ่าฝืนและตรวจพบ จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  7. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabett733um3
  8. หากมีการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตาม จะมีการยกเลิกสมาชิก และดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  9. การเข้าใช้บริการกับ ufabett733um3 ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับทั้งหมด

 

สมัครสมาชิก